Hakkımızda

Çeşitlilik & Kapsayıcılık Politikamız

 

Mercedes-Benz Kamyon Finansman için insan haklarına saygı, sorumlu kurumsal yönetimin temel yapı taşıdır. İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin, insan hakları, işgücü standartları, iş etiği, kapsayıcılık ve  sürdürülebilirlik taahhüdüne sadık kalması hedefimizdir. Çeşitlilik ve kapsayıcılığı oluşturan değerleri her gün yaşar ve koruruz.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman sadece güçlü markalarla ilgili değil, aynı zamanda güçlü değerlerle de ilgili. Çalışanlarımız için aidiyet duygusu yaratmaya bu nedenle milliyet, yaş, cinsiyet veya cinsel  yönelimin işe alımlarda hiçbir rol oynamadığı, eşit, saygı ve sevgi dolu kültürün yaşatılmasını teşvik ederiz.

 

Tüm çalışanlarımızın farklılığına ve katkısına saygıyla yaklaşan, çeşitliliği gözeten dahil edici kültürü oluşturmaya kararlıyız.

İş gücündeki çeşitliliğin bir zenginlik olduğuna ve şirketimizin başarı dönüşümü için oldukça önemli olduğuna inanırız. Farklılıklar her zaman itici gücümüzdür.

 

Çeşitliliği ve eşitliği teşvik etmek

Mercedes-Benz Kamyon Finansman’da fırsat eşitliğini, takdir ve saygı kültürünü, kişinin etnik kökeninin, yaşının, cinsiyetinin, fiziksel yeteneklerinin, cinsel kimliğinin veya cinsel yöneliminin kişinin işi veya kariyeri üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı bir kültürü teşvik ederiz.

Bireylerin ait hissettikleri kimliklerini özgürce çalışma ortamına getirdiklerinde daha motive, daha yetenekli ve daha başarılı olduklarına inanıyoruz.

Çalışanlarımızın çeşitliliği, müşterilerimizin çeşitliliğini yansıtır. Yeni bakış açıları bulmamıza yardımcı olur, yaratıcı fikirlerin ve yeniliklerin arkasındaki itici güç olarak hareket eder. Yaşattığımız bu çeşitlilik kültürü, şirket olarak bizi daha başarılı kılar ve pazarda rekabet avantajları yaratır. Bizim için kapsayıcılık, çalışanlarımızın çeşitliliğine bilinçli, kapsayıcı ve takdir edici bir şekilde, herkesi dahil etmek ve eşit davranmak amacıyla ele almak anlamına gelir.

Hepimiz ayrımcılığın hiçbir türlüsüne taviz vermeden, işbirliğini desteklediğimizde saygı ve çeşitliliğin doğal bir şekilde kabulü gelişir. Bu tür bir çalışma ortamı, çeşitliliğin potansiyelinden faydalanmak için hayati önem taşır.

 

Şirket içindeki çeşitliliği nasıl şekillendiriyoruz?

Genel Müdür, İnsan Kaynakları ve Çeşitlilik&Kapsayıcılık lideri aynı amaç için el ele hareket eder. Şirketin  çeşitlilik&kapsayıcılık hedefleri, faaliyetleri ve sonuçları hakkında düzenli olarak görüşmeler yapar.

Yönetim takımı rol model olarak hizmet eder ve adaletle işaretlenmiş bir kurum kültürünün sağlanmasında önemli bir sorumluluğa sahiptir.

 

İlkeler ve Politikalar

MBKF Yönetim takımının tüm üyeleri, Çeşitlilik& Kapsayıcılık beyanımızı desteklemekte ve ilkelerinin hayata geçirilmesini aktif olarak savunmaktadır.

Farklılıklarımızı kutlamak

Çalışanlarımızın çeşitliliğine saygı duyuyor ve değer veriyoruz. Onları bu çeşitliliğe şirkete katkıda bulunmaya teşvik ediyoruz.

Uluslararası bağlantılar

Dünyanın her yerindeki iş arkadaşlarımızın farklı deneyimlerinden, becerilerinden ve bakış açılarından yararlanıyoruz.

Geleceği şekillendirmek

Her birimiz, takdir ve karşılıklı saygı ile karakterize edilen bir çalışma ortamı yaratmaya yardımcı oluyoruz. Daimler Truck Financial Services’in geleceğini bu doğrultuda birlikte şekillendiriyoruz.