Veri Koruması

7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. Mercedes Benz Kamyon Finansman Anonim Şirketi (“MBKF” veya “Şirket") veri sorumlusu olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermektedir. Şirketimiz iç işleyişinin, Kanun, ikincil düzenlemeler, Kişisel Verileri Korumu Kurumu rehberleri, kararları ve düzenlemeleri ile tebliğler kapsamında düzenlenmesi Şirketimizin öncelikli konularındandır.

Bu kapsamda, Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilmekte olan kişisel veri işleme faaliyetlerine yönelik hazırlanan ve her bir “ilgili kişi” grubu özelinde tasniflendirilen aydınlatma metinlerine aşağıdan erişebilirsiniz.

 

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Gerçek Kişi Müşteri - Kefil - Rehin Veren  Aydınlatma Metni

Gerçek Kişi Müşteri - Kefil - Rehin Veren Açık Rıza

Tüzel Kişi Yetkilisi ve Ortağı Açık Rıza

Tüzel Kişi Yetkilisi ve Ortağı Aydınlatma Metni

Çağrı Merkezi Arayanı Aydınlatma Metni

Çerezlere Yönelik Aydınlatma Metni