Hakkımızda

İnsan Kaynakları

 

Başarıya giden yolda en önemli kaynağımız çalışanlarımızdır”

İlk kuruluşumuzdan itibaren bireye saygı, katılımcılık ve bireysel sorumluluk, yenilikçi ve yaratıcı düşünceye açıklık, insan kaynaklarının sürekli gelişimi başlıca inanç ve değerlerimizi oluşturmaktadır.

Şirketin başarısı, her bir çalışanın kendi yaptığı iş çerçevesinde önemli bir katkıda bulunması ve bunu toplam şirket performansını etkileyecek düzeye taşıması ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda her zaman çalışanlarımızın yönetime aktif katılımını desteklemekte ve buna imkan yaratmaktayız.

Böylelikle hem iş tatmini yüksek, gelişime açık, geliştirmeye hevesli, dinamik bir ekip oluşturmayı ve hem de bu güçlü ekip ile müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vererek başarı çizgimizi daima daha yukarı taşımayı hedefliyoruz.

 

Çalışma kültürümüz destekleyici ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratmak

Çalışanlarımızı motive eden ve cesaretlendiren, fırsat eşitliği ve saygı ile karakterize bir çalışma ortamı ve çalışma koşulları yaratırız. Çalışanlarımızın çalışma sürelerini bireysel durumlarına göre esnek bir şekilde düzenlemelerini sağlayan çeşitli önlem ve programlara sahibiz. Bu seçenek, çalışanların mesleki ve özel yaşamlarının ihtiyaçlarını uzlaştırmalarına yardımcı olur. Ayrıca tüm çalışanlarımıza, becerilerini ve niteliklerini sürekli olarak geliştirmeleri ve yeni çalışma yöntemlerini ve öğrenme tekniklerini profesyonel faaliyetlerine entegre etmeleri için fırsatlar sunuyoruz.

İlk kuruluşumuzdan itibaren bireye saygı, katılımcılık ve bireysel sorumluluk, yenilikçi ve yaratıcı düşünceye açıklık, insan kaynaklarının sürekli gelişimi başlıca inanç ve değerlerimizi oluşturmaktadır. Şirketin başarısı, her bir çalışanın kendi yaptığı iş çerçevesinde önemli bir katkıda bulunması ve bunu toplam şirket performansını etkileyecek düzeye taşıması ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda her zaman çalışanlarımızın yönetime aktif katılımını desteklemekte ve buna imkan yaratmaktayız. Böylelikle hem iş tatmini yüksek, gelişime açık, geliştirmeye hevesli, dinamik bir ekip oluşturmayı ve hem de bu güçlü ekip ile müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vererek başarı çizgimizi daima daha yukarı taşımayı hedefliyoruz